ב"ה     
      
אתר המתמטיקה של זמיר  

על קשורית שבורה או כל תקלה אחרת
 נא לכתוב לי למייל
       zamirbm@yahoo.com 
מורים פרטיים למתמטיקה ברעננה:
 פינחס פיניאן  050-6515858  ניתן לצפות בו כאן

  סקעת נחמה054-2350237

מורה בהרצליה: אסנת
054-5940580
(לאתר הבר מצוה שלי ben13 לחצו כאן)
פרטים להתקשרות בתחתית הדף
הורדת תוכנת GeoGebra -בחרו WebStart

הורדת תוכנת Grafh

תירגול לחופשת הקיץ-10% למחצית א תשע"ד

לעולים ל-ח'
לעולים ל-ט'
לעולים ל-י'


ספרי לימוד לתשע"ד

כיתה הקבצה מתמטיקה גאומטריה

 
 א
מתמטיקה משולבת
חלק א סגול
חלק ב כחול
חלק ג כחול

 
חוברת בית ספרית


 

 ב
מתמטיקה משולבת
חלק א סגול
חלק ב ירוק
חלק ג
ירוק
חוברת בית ספרית
 
 ג
 אתי עוזרי
סדרת צמרת-כתום
חלקים א-ג
חוברת בית ספרית
 
 א
מתמטיקה משולבת
חלק א כחול
חלק ב כחול
אתי עוזרי ויצחק שלו
הנדסת המישור
 כחול טורקיז
ב
מתמטיקה משולבת
חלק א ירוק
חלק ב ירוק
אתי עוזרי ויצחק שלו
הנדסת המישור
  כחול טורקיז
ג
אתי עוזרי
סגול פס כתום
חלקים א-ב
חוברת בית ספרית
 א
מתמטיקה משולבת
חלק א כחול
חלק ב כחול
אתי עוזרי ויצחק שלו
הנדסת המישור
 כחול טורקיז
 ב
מתמטיקה משולבת
חלק א ירוק
חלק ב ירוק
אתי עוזרי ויצחק שלו
הנדסת המישור
  כחול טורקיז
 ג אתי עוזרי סדרת מעוף חלק א-
כחול
עם פס כתום

גבי יקואל -אדום
מתמטיקה ל-3 יחידות שאלון 801
 

שני חלקים של כיתה ז
"כחול "מתמטיקה משולבת
zipלהורדה ב
 

אתר מדהים - גופים במרחב


seeing through objects   
 תוכנות לשרטוט גרפים

 

 

 

 

כיתה ז

כיתה ח

כיתה ט   

תיכון

חוקיות -סדרות
חוקיות בסדרות על פי מקום. מספרים חיוביים
אנטראקטיבי
חוקיות על פי מקום -
בהתאמה לספר מתמטיקה משולבת
 
    !!!! אנטראקטיבי
התאמת בטוי אלגברי בטבלה
אטראקטיבי!!!
חוקיות  בזוגות מספרים חיוביים

מערכת משוואות
מערכת משוואות גרפית
מערכת משוואות שיטת הצבה
מערכת משוואות השוואת מקדמים
 חקירת מערכת מקדמי סד חשבונית
חקירת מערכת (חשבונית) בעזרת  גאוגברה
מקדמים המהווים סדרה חשבונית1
מקדמים המהווים סדרה חשבונית2
מקדמים המהווים סדרה הנדסית1
מקדמים המהווים סדרה הנדסית2
מקדמים המהווים סדרת פיבונאצ'י

 

קטע אמצעים-תירגול

דף עזר לבעיות מילוליות ט'
דף עזר צבעוני פירוק לגורמים
דף תרגול צמצום שברים מגוון
GeoGebra דינאמי
השפעת פרמטרים בפונקציה קווית ורבועית
בעיית מינימום

בנק נימוקים לגאומטריה משולשים ומרובעים
בנק נימוקים לגאומטריה מרובעים

תרשים זרימה מרובעים

מילון עברי מתמטי ל-3 יחידות
נוסחאון ל-4 יחידות
דף סיכום ל-4 יחידות
תרגול מהמאגר
מאגר משוואות ופרבולות
מאגר סדרה חשבונית
מאגר קריאת ובנית גרפים
מאגר סטטיטיקה והסתברות

מספרים מכוונים

מספרים מכוונים בחיי יום יום
השלמת מספרים בציר מספרים

מצגת חיבור מספרים מכוונים
דף עבודה חיבור מספרים מכוונים
כפל מספרים מכוונים
חוקיות במספרים מכוונים

קנה מידה  מצגת
דמיון
מצגת דמיון מצולעים

קישור לספר גבי יקואל כיתה ח'
פתרונ 'בדמיון משולשים גבי יקואל
משפט פיתגורס
משפט פיתגורס במסכת סוכה
משפט פיתגורס-סקירה

עליה וירידה של פונקציה
חיוביות ושליליות של פונקציה
תחום אי שוויון בין שתי פונקציות

מילון עברי מתמטי לפונקציה קווית
מערכת משוואות גרפית
שטחים מורכבים כולל מעגל
שטחים מורכבים עם
נוסחאות כולל מעגל
 

מאגר גאומטריה אנליטית
מאגר בעיות מילוליות
פתרון מאגר בעיות מילוליות

הסתברות
פתרונות גבי יקואל בינומי
פתרונות גבי יקואל- עץ

פתרונות הסתברות מותנית טבלאותנ
 

פישוט ביטויים
כפל חד איבר בחד איבר וכינוס
איברים דומים
דף עזר לחוק הפילוג

 

 אי שוויון
קביעת אמת או שקר
  ע"פ הצבה

הוכחות מקבילית
משוואות ריבועיות
משוואות רבועיות לא מסודרות
קטע אמצעים-תירגול
פתרון קטע אמצ' באדיבות אמיתי פנסטרהיים

גאומטרית המרחב
מצגת כל המשפטים והגופים

כל המשפטים

בעיות מילוליות
הכנה לבעיות מילוליות1
הכנה לבעיות מילוליות2
תרגום טקסט לביטוי אלגברי

בעיות מילוליות שלב א

בעיות מילוליות שלב ב 

בעיות מילוליות שלב ג 

בעיות מילוליות שלב ד

קביעת גבולותחום ק.אמת.
 
קביעת גבול
ותחום קבוצת אמת

אין פתרון ואינסוף פתרונות
דף עזר לכל הסוגים.

מצגת אי שוויון - פתרון טכני.

משימה תרגול לקיץ 4-5 יחידות


 

גאומטריה
חקר קודקודיות GeoGebra
חוקיות בגאומטריה

משפטים בגאומטריה
קודקודיות וצמודות -חוקיות  
מצגת -היקף מעגל ופאי

מצגת-הוכחות בחפיפת משולשים
מצגת- שטח פנים של תיבה
מצגת- נפח תיבה
אתר מדהים - גופים במרחב

חפשו את see through objects 
חקר שטח משולשGeoGebra

פופאי(מעגל)
 

הסתברות
מצגת פתיחה לז-ח

סקריפט-סיבוב רולטות דינאמי

דף הפעלה לסקריפט-גלגל המזל
 

שטחים
חקר ב
GeoGebra
שטח משולש1
משטח משולש2
שטח משולש3-תיכון ח"ז פיתגורס

שטח משולש4תיכון ח"ז פיתגורס
 

משימה לחופש פסח כיתה ט'-הקבצה א'
פתרון המשימה באדיבות אמיתי פנסטרהיים 

מערכת צירים
תפוס את הזבוב
מערכת צירים להדפסה

גאומטריה
ארגז כלים לגאומטריה
בנק נמוקים לגאומטריה משולשים

משפט פיתגורס במסכת סוכה
משפט פיתגורס-סקירה
הוכחה למשפט פיתגורס
 באדיבות גולדשטין שחר  תלמיד ח2

אתר למבחני מפמ"ר

 

שברים
מצגת 4 פעולות לצפיה
מצגת 4 פעולות ל
הורדה
ארגז כלים

פונקצית קו ישר
 GeoGebra השפעת הפרמטab 
דף עזר לבעיות מילוליות

 

 


פעולות בשברים 

לחצו כאן לדפי חזרה
דוגמאות למבחנים

 

אתר לימוד לבר מצוה

משימה לחופש פסח-כיתה ח'

מבחר תרגילים להורדה . חזרה
.
תרגול אנטראקטיבי למבחן מיצ"ב

 

 

משימה לחופש פסח - כיתה ז'
 

קבוצת הצבה בבטוי אלגברי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פ


 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אתר לימוד לבר מצוה